Alighieri Dante i inni zagraniczni poeci popularni w Polsce

Spośród zagranicznych poetów wielu jest popularnych w Polsce.

Alighieri Dante, włoski poeta i filozof, uzyskał sławę w naszym kraju jako jeden z pierwszych.

Alighieri Dante

Dante żył w epoce średniowiecza, jednak jego utwory mają już wiele cech renesansu. Największym osiągnięciem literackim Dantego jest „Boska komedia”. To wierszowany poemat składający się z trzech części: Piekło, Czyściec i Raj. Tematem pisanego w narodowym języku poematu jest wędrówka Dantego po tych pozaziemskich krainach.

Dante pisał również wiersze, znane są jego utwory miłosne: „Słowa miłosne”, „Kwiat”, gdzie odnaleźć można takie wiersze, jak „Gdy płacze Amor, płaczcie kochankowie”, „Ma pani Miłość w oczach uwięziła”, „Wszystkie me myśli o miłości prawią” i inne. Poeta był nieszczęśliwie zakochany w Beatrice Portinari, a nieszczęśliwa miłość często bywa inspiracją do tworzenia miłosnej poezji.

Tutaj więcej o boskim komediopisarzu, czyli o Dante.

Poezja francuska rosyjska, angielska

W późniejszych wiekach bardzo modna była w Polsce poezja francuska. Tłumaczono wiersze Baudelaire’a, Apollinaire’a, Paula Verlaine,a. To poeci żyjący w XIX wieku. W tym okresie francuska poezja uznawana była w Europie i Polsce za wymiar najwyższego kunsztu.

Wiek XX to okres, gdy rozpowszechniano w Polsce na szeroką skalę literaturę rosyjską, w tym również poezję. Znane i cenione były wiersze Anny Achmatowej, Josifa Brodskiego, Sergiusza Jesienina. Zwłaszcza Brodski, wydalony ze swej socjalistycznej ojczyzny i pozbawiony obywatelstwa radzieckiego, cieszył się w Polsce wielką atencją. W 1987 roku, już jako obywatel USA, otrzymał Nagrodę Nobla za całokształt twórczości literackiej. Los emigranta stał się jednym z najważniejszych motywów poezji Brodskiego.

A poeci angielscy? Sława i geniusz Szekspira, twórczość Williama Blake’a i  jego przepiękna poezja miłosna oraz cała masa innych nazwisk. Poetów popularnych w Polsce i Europie jest wielu, bardzo wielu, nie sposób napisać o wszystkich.